Energia odnawialna

Energia odnawialna - odnawialne źródła energii, panele słoneczne, kolektory, pompy ciepła, energetyka odnawialna

energetyka odnawialna

Energia odnawialna - Perfekcyjne rozwiązanie

Codziennie staramy się zarobić tyle, aby starczyło nam na życie oraz odłożenie środków na zakup czegoś droższego w przyszłości. Zastanawiamy się co możemy zrobić teraz, aby nasza przyszłość była jaśniejsza, by nasze dzieci miały lepszą przyszłość. Zwykle krótka perspektywa jest brana pod uwagę, krótka w sensie nie zmienności podstawowych czynników mających wpływa na funkcjonowanie teraźniejszego ładu na świecie. Jest to najlepsze podejście, gdyż przyszłość jest nieprzewidywalna, lecz należy mieć świadomość, że czynniki kształtujące dzisiejszy świat mogą, a właściwie zmienią się w przyszłości.

Dobrobyt jest powiązany ze wzrostem gospodarczym, który powinien być możliwy do osiągnięcia zarówno dla obecnych jak i przyszłych pokoleń. W dzisiejszych czasach dostęp do taniej energii oraz innowacje są kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy. Ale czy przyszłe pokolenia będą miały możliwość dostępu do tych samych źródeł energii i na tych samych zasadach co obecne? Mamy obowiązek zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość rozwoju i życia w dobrobycie, taki sam obowiązek jaki mieli nasi przodkowie walczący o wolność i pokój.

Pokłady paliw kopalnych będących głównym źródłem energii, są ograniczone. XXI wiek jest wiekiem przełomowym, podaż paliw kopalnych nie będzie w stanie zaspokoić popytu na surowce energetyczne. Jako, że 90 % energii pochodzi z węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, powinniśmy skupić naszą uwagę na odnawialnych źródłach energii.

Energia odnawialna może rozwiązać problem ograniczonych paliw kopalnych, ale również problem efektu cieplarnianego oraz nierówności społecznych spowodowanych nierównym dostępem poszczególnych państw do złóż surowców energetycznych.


Biopaliwa spowodowały 75 procentowy wzrost cen żywności

Według dokumentu opracowanego przez starszego ekonomistę Banku Światowego Dona Mitchella głównym powodem wzrostu cen żywności o 140 proc. od 2002 roku jest rosnąca popularność biopaliw w Stanach Zjednoczonych i Europie. Poufny raport BŚ omawiany przez „Guardian” kwestionuje dotychczasowe tezy USA o rosnącym popycie w Chinach i Indiach oraz suszy w Australii jako głównych przyczynach wzrostu cen żywności.

Rolnicy przechodzą na uprawę zbóż i roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw, dodatkowo ceny żywności podnoszone są przez działania spekulacyjne na rynkach surowcowych.

Rosnące ceny żywności doprowadziły do zamieszek w Egipcie i Bangladeszu, Bank Światowy ocenił, że rosnąca popularność biopaliw doprowadziła do nędzy ok. 100 mln ludzi.

Czy biopaliwa rzeczywiście są dobrym rozwiązaniem? Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że często więcej energii zużywa się do ich produkcji niż są w stanie później dostarczyć. Kolejną sprawą jest emisja zanieczyszczeń podczas spalania biopaliw, niektórzy sądzą, że jest ona znacznie większą niż w przypadku benzyny czy ropy.


2016 © Energia-Odnawialna.com | Kontakt: info@energia-odnawialna.com